زنان هنرمند شرق کوردستان کنسرتی بە نفع مصیبت زدگان کرمانشاه برگزار میکنند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

زنان هنرمند شرق کوردستان کنسرتی بە نفع مصیبت زدگان کرمانشاه برگزار میکنند

در روزهای آیندە گروه موسیقی (ژیوار) کە گروهی زنانە است در شهر ایلام کنسرتی دو روزە بە نفع مردم مصیبت زدەی زلزلەی کرمانشاه برگزار میکند.

 بنابر اخبار منتشر شدە این گروه موسیقی در روزهای سەشنبە و چهارشنبە در سالن نمایش شهر ایلام کنسرتی موسیقی برگزار میکنند.

این دومین بار است کە این گروه در استان ایلام کنسرت برگزار میکنند و درآمد آن را بە مصیبت زدگان کرمانشاه اهدا میکنند.
 

گروه موسیقی ژیوار با سرپرستی خانم ژیوار شیخ الاسلامی جند سالیست کە در شهر سنندج تاسیس شدە کە اعضای آن را زنان تسکیل میدهند و تاکنون در ایران و خارج از کشور نیز دهها کنسرت اجرا کردەاند.