زندگی خانوادەی نابینای کورد ایزدی موضوع فیلم سینمایی شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

زندگی خانوادەی نابینای کورد ایزدی موضوع فیلم سینمایی شد

 کارگردانی اعلام کرد کە مدت زمان بسیاری بود کە مشغول ساخت فیلمی بە نام(Touch) بود کە دربارەی زندگی خانوادەی آوارەی کورد ایزدی در کوه شنگال هستند کە از ١٠ عضو این خانوادە ٦ تن آنان نابینا است و مادرشان نیز دچار بیماری صعب العلاجی شدە است.

وارمان سعید بە (باسنیوز) گفت: “واقعەی شنگال داستان های زیادی دارد، اما من این داستان را انتخاب کردم، زیرا علاوە بر آواردگی این خانوادە نابینا بودند، ما در هنگام ساخت فیلم با این خانوادە زندگی کردیم، تا بهتر وضعیت آنان را درک کنیم”.

در پایان وارمان گفت: “تمامی هزینەهای تهیەی این فیلم بر عهدەی خودم بودە و این افتخار من است، زیرا درهای زیادی بە امید کمک کوبیدم اما بی نتیجە ماند”.