رئیس طایفە جبوری: تا حشد شعبی در کرکوک باشد بر نخواهیم گشت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رئیس طایفە جبوری: تا حشد شعبی در کرکوک باشد بر نخواهیم گشت

شیخ مسرور ناجی جبوری، رئیس طایفە عرب جبوری در کرکوک طی مصاحبەای با هفتەنامە (باس) اعلام کرد کە حشد شعبی فرمان دستگیری وی را صادر کردە است.

 

باس: وضعیت کنونی کرکوک را چگونە می بینید؟

مسرور جبوری: وضعیت کنونی کرکوک نامساعد بود و اکنون درگیری های مسلحانە در این شهر افزایش یافتە و مردم امنیت ندارند، اما پیشتر و در سایە حزور نیروهای پیشمرگە مردم کرکوک هیچ گونە مشکلی نداشتند.

 

باس: پس از اتفاقات ١٦ اکتبر شما نیز آوارە شدەاید؟

مسرور جبوری: بلە ما نیز همراه با شمار دیگری از عرب های کرکوک آوارە و بە اقلیم کوردستان پناه آوردەایم. تا حشد شعبی در کرکوک باشد من یکی از افرادی هستم کە نمی توانم برگردم  و می خواهیم دو حکومت عراق و اقلیم کوردستان راه حلی برای وضعیت کنونی کرکوک پیدا کنند.

 

باس: امکان دارد در مورد مشکلات کرکوک بیشتر توضیح بدهید؟

مسرور جبوری: میلیشیاها این روزها در کرکوک هر روز با اتومبیل های نظامی بە کوچەها و منازل مردم یورش بردە و مردم را تحت فشار گذاشتەاند، پدیدە دزدی افزایش یافتە و این نیز بە عدم حضور نیروهای پیشمرگە و امنیتی کوردستان در این شهر باز می گردد و بە دلیل وجود میلیشیاهای حشد شعبی وضعیت امنیتی این شهر بسیار نامساعد شدە است.

 

باس: یعنی حشدی شعبی در کرکوک تنها کوردها را هدف نگرفتە است؟

مسرور جبوری: نە خیر، دیگر اقلیت های کرکوک را هم هدف قرار دادە اس، دربارە خودم هم بە دلیل اینکە رووابطم با برادران کورد خوب می باشد، میلیشیاهای حشد شعبی فرمان دستگیری من را خادر کردەاند و طی روزهای گذشتە نیز بە روستای ما (باجوان) یورش بردە ٨ نفر را دستگیر کردەاند. همزمان این نیروها پول و طلاهای چندین منزل این روستا را کە در حد فاصل کرکوک بە دوبز واقع شدە بە تاراج بردەاند.

 

باس: عربهای کرکوک دربارە حضور میلیشیاهای حشد شعبی در این شهر چە نظری دارند؟

مسرور جبوری: عربهای کرکوک اکثرا با حضور میلیشیاهای حشد شعبی مخالف هستند، اما تعددی از مسئولین مصلحت طلب اکنون با میلیشیاهای حشد شعبی همکاری می کنند. با این حال اکثریت عرب های سنی کرکوک مخالف حضور میلیشیاهای حشد شعبی در این استان می باشند.

 

باس: آیا امیدی بە حل مشکلات کرکوک دارید؟

مسرور جبوری: تاکنون هیچ امیدی نداریم، اما لازم است جریانات سیاسی تلاش های خود را برای حل و فصل مشکلات کرکوک انجام بدهند، زیرا در آیندە وزعیت اسفناک تر و زندگی در کرکوک سخت خواهد شد. آنچە امروز در کرکوک می گذرد در راستای منافع هیچ جریانی نبودە، اما آنچە مسلم است آن است کە برادری ملیت های کرکوک با هیچ حاکمیتی از بین نخواهد رفت .