چهارمین دورەی جشنوارەی تئاتر هولیر روز جمعە بە کارهای خود پایان می‌دهد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

چهارمین دورەی جشنوارەی تئاتر هولیر روز جمعە بە کارهای خود پایان می‌دهد

چهارمین دورەی جشنوارەی بین المللی تئاتر هولیر کە روز یکشنبە آغاز شدە تا روز جمعە اول دی ماه ادامە خواهد داشت.

با حضور ده های هنرمند و بازیگر تئاتر کورد و خارجی مراسمی چهارمین دورەی جشنوارەی بین المللی تئاتر هولیر روز یکشنبە ٢٦ آذرماه در قلعەی تاریخی هولیر آغاز شد.

در این جشنوارە روزانە دو تئاتر بە نمایش در خواهد آمد تا روز جمعە نیز ادامە خواهد داشت.