خوکشی خوانندەی محبوب اهل کرە
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

خوکشی خوانندەی محبوب اهل کرە


بنابر خبر منتشر شدە در رسانەهای جهانی، خوانندەی نامدار اهل کرەی جنوبی در سن ٢٧ سالگی خودکشی کردە است.


رسانەهای جهانی منتشر کردەاند روز دوشنبە ٢٧ آذر ماه، کیم جونگ هیون خوانندەی مشهور کرەی جنوبی در منزل شخصی خود در حالت بیهوشی پیدا شد کە بە بیمارستان منتقل شد، سپس در بیمارستان جان خود را از دست داد.


خبرها حاکی از آنست کە این خوانندەی جوان خودکشی کردە، اما تاکنون دلیل این کار وی مشخص نیست.


کیم جونگ هیون یکی از اعضای گروه موسیقی (شاینی) کرەی جنوبی بود همچنین یکی از خوانندەهای مشهور و محبوب کرەی جنوبی بە شمار میرفت.