نوید زردی ”آهنگ “هاوار“ را بە کرمانشاه تقدیم کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نوید زردی ”آهنگ “هاوار“ را بە کرمانشاه تقدیم کرد

نوید زردی خوانندە جوان اهل مهاباد آهنگ جدیدی را تحت عنوان ”هاوار“ برای زلزلە زدگان اخیر شرق و جنوب کوردستان منتشر نمود.

 

امروز چهارشنبە ٢٤ آبان ماه، نوید زنردی با انتشار این کلیپ در صفحە انستاگرامی خود نوشتە است ” این آهنگ را بە تمامی کسانی کە بە دلیل فاجعە زلزلە دچار خسارت شدەاند، تقدیم می کنم“.

 

نوید زردی در ادامە نوشتە است کە “امیدوارم این آهنگ تنها بە این کلیپ ختم نشود و آغازی برای تاسیس کمپینی جهت جمع آوری کمک بە مصیبت زدگان زلزە اخیر باشد”.

 

{YouTube}https://www.youtube.com/watch?v=Ha71BRos90M{/YouTube}