هنرمند سردشتی برای آزادی کرکوک سرودی می‌خواند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

هنرمند سردشتی برای آزادی کرکوک سرودی می‌خواند

 

هنرمند نوازندە و خوانندەی اهل سردشت در شرق کوردستان، سرودی بە نام “کرکوک” را ضبط کردە کە حاوی پیامی است در جهت اثبات کوردستانی بودن کرکوک و بیرون راندن اشغالگران این شهر.

 

 شورش ابوبکری معروف بە “شورەسوار” در این بارە بە (باس‌نیوز) گفت: “ این سرود بە کوردستانی بودن کرکوک اشارە و اعلام میکند کە اشغالگران باید از این شهر بیرون روند”.

 

وی اعلام کرد: “هنرمند وظیفەی اجتماعی بر دوش دارند و نمیتوانند در این وضعیت سکوت کنند”.

 

وی هنرمند اهل شرق کوردستان افزود: “شعر و ملودی این سرود را خودم امادە کردەام، و با همکاری هنرمندان موسیقی سردشت ساختە شدە کە در شبکەهای اجتماعی آن را منتشر کردەایم”.

 

 شورش ابوکری در سال ١٣٥٧ در شهر سردشت بە دنیا آمدە و بە غیر خواندن ترانە، بە صورت حرفەای نوازندەی تار و سەتار نیز هست.

 

 

{YouTube}https://youtu.be/OvF-vyzCuPg{/YouTube}