Veda ederken

Bu hafta İstanbul’da Kurmancî ve Türkçe yayınlanan Bas Gazetesi’nin son sayısı çıkacak. Bas birkaç yıldır her pazartesi günü, gündem haberleri, röportajları, değerli yazar ve gazetecilerin yazıları ile okurlarıyla buluşuyordu.

Bas Medya Grubu olarak bu süreçte, siyasi kültürel ve ulusal birçok iş yaptık. Kuzey Kürdistan ve Türkiye özgülünde sayısız çalışmalarda bulunduk. Bas Gazetesi bu çalışmalarımızın en önemlilerindendi. 

Bas Medya Grubu olarak İstanbul merkezli çalışmalarımıza başladığımız günün koşulları ile bugünün koşulları arasında büyük farklılıklar var.  Çalışmalarımızın ilk günlerinde Türkiye’de barış sürecinde önemli bir aşamaya gelinmiş, Ankara ve Hewler arasında ilişkiler her alanda üst düzeydeydi. O günler Kürt meselesi Türkiye’de neredeyse sınırsız konuşulabiliyor, çözüm önermelerinde bulunula biliniyordu. O günün koşulları, Kürdistan Bölgesi merkezli bir medya kuruluşunun Kürt ulusal hareketinin aşamalarını belgelemesini, genelde Ortadoğu, özelde ise Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki tarihi sürece de bir ayna görevi yüklenmeyi teşvik ediyordu.

Basın faaliyetlerine başladığımız o günlerde, bir yazımızda dönemin kazanımlarına ve gelişmelerine dikkat çekmiştik. Ancak gelinen aşamada o büyük adımlar, küçük sorun ve engellerle durma aşamasına geldi. 

Ortadoğu’da ise IŞİD’in ortaya çıkmasıyla birlikte birçok genel kazanım kaybedildi. Birçok ittifaklar, iyi ilişkiler yıkıldı, dostluklar bozuldu, düşmanlık yürütenler her iyi şeyi yerle bir etti. Ortadoğu’daki tüm bileşen ve tarafların birbirlerine saldırmasıyla da desteklenen süreçler geldiğimiz aşamada iğne ile kuyu kazırcasına elde edilen tüm iyi ilişkileri, olumlu köprüleri maalesef yıktı geçti.

Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de yakınlaştırıcı bir rol oynayan Bas Medya Grubu da bu istenmeyen baskılardan etkilendi. Grubun kaderi bu sorunlara kurban gitmesin diye büyük uğraşlar verdik, bedeller ödedik. İnancımız, devletsiz bir milletin bizim gibi medya kuruluşlarına ihtiyacı vardı, bu kuruluşlar ulusal bir rol oynuyordu. Bu yüzden verdiğimiz hiçbir bedel ve uğraş için gocunmadık.

Ancak, bölgedeki genel siyasi atmosferin giderek kötüye evrilmesi, Hewler ile Ankara arasındaki ilişkilerin bozulması Haftalık Bas Gazetesinin yayın hayatını sürdürmesini imkânsız kıldı. İlerleyen süreçle birlikte bir çok baskı ve engelle karşılaşır olduk. Özellikle savaş yanlısı faşist merkezlerin İran’a bağlı bir takım Türkmen grupları kışkırtması İstanbul ve Diyarbakır’da faaliyet alanımızı daralttı,  Kürtçenin Kurmancî, Zazaki lehçeleri ve Türkçe yayın yapan Bas Gazetesinin yayınına devam etme olanağı bırakmadı. 

Bu yüzden Bas Medya Grubu bundan sonraki aşamadawww.basnews.com adresindeki online portal çalışmalarına odaklanacak. Bu güne dek tüm dünya için Kürdistan Bölgesi’ndeki gündeme ilişkin önemli bir haber kaynağı olan bu portal, yeni dönemde çalışmalarına daha da hız verecek. 

Bas Gazetesi’nin Kuzey ve Güney Kürtleri açısından ulusal ve kültürel büyük bir köprü olması mutluluk kaynağımız oldu. Yayına ilk başladığımız günlerde Kuzey Kürdistan’dan bize aşinalık çok azdı. Gazetemiz aracılığı ile Kürdistan Bölgesi’nin kültürel ve siyasi hareketleri kendilerini Kuzeyde tanıtma olanağı buldu. Bugün Bas Gazetesi’nin yarattığı siyasi atmosfer sayesinde geniş bir Kuzeyli Kürt, gazeteci, yazar, aydın ve siyasi figür ile hareket Kürdistan Bölgesi’nin gündemiyle ilgilenmektedir. İki parçanın entegrasyonu ve genel çizgileri için bu bize göre büyük bir kazanımdır. Diğer taraftan Bas Gazetesi gelecekte olası projelerin alt yapısı oldu. Kurduğu dostluk ilişkileri ile bu projeleri hayata geçirebilme potansiyeli edindi. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye ve Kürdistan Bölgesi ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması halinde, bu projeler tekrar daha iyi bir ivmeyle hayata geçecektir.

Bas Gazetesi’nin çalışmalarının durmaması için büyük bir özveri ile çalışan ekibe teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Onlar, Bas Gazetesi’nin zamanında çıkarmak ve halkla buluşturabilmek için çoğu kere sabahlayarak büyük bir özveride bulundular.

Büyük bir ciddiyetle çalışan Hamiyet Çelebi’ye ayrıca teşekkür ederim. Kendisinin hayali  gazetenin her türlü zorluğa rağmen devamı ve dağıtılmasıydı. Hiçbir zaman şahsi imtiyazlar ve kazançlar peşinde olmadı. Odağında sadece çok daha iyi bir Bas Gazetesi yaratmak vardı.

Yayın hayatımız boyunca Avesta Yayınları sahibi Abdullah Keskin hep yanımızda oldu. Yayın evinin tüm ilişkilerini ve olanaklarını Bas Medya Grubu’nun hizmetine tahsis etti. Verdiği tüm desteklerinden dolayı Abdullah Keskin’e de çok teşekkür ediyorum.

Çıktığımız ilk günden son güne dek, yanımızda olan, bizden ilgilerini eksik etmeyen burada ismini sayamadığım sayısız kişilere, yazarlarımıza ve özellikle gazetemizi sahiplenen tüm okurlarımıza da teşekkürü borç biliyorum.

Gelecekte İstanbul’da başka projelerle, çok daha iyi ve üretken ilişkiler kurmayı umut ediyoruz.