Mesleki eğitimde yeni dönem: Daha az eğitim daha çok çalışma

17/05/2018 - 20:53 Kategori Haberler

BasNews-Eğitim Bakanlığı, uzun süredir hükümetin gündeminde olan 'meslek liselerinin özel sektöre devri' konusunda çalışmalara başladı. Eğitim Sen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, MEB'in asli görevi eğitim olduğunu vurguladı.

Eğitim Bakanlığı, uzun süredir hükümetin gündeminde olan 'meslek liselerinin özel sektöre devri' konusunda çalışmalara başladı.

Meslek liselerini sanayiye eleman yetiştirme merkezlerine dönüştürmeyi amaçlayan bu düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Eğitim-Sen, bu düzenleme için Antep'in pilot il seçildiğini belirtti.

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacının, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılması olduğunu söyleyen Eğitim Sen, ancak hükümetin mesleki eğitime ilgisi, tamamen piyasanın ya da patronların 'teknik eleman' ya da 'ara eleman' ihtiyacının karşılanması ile sınırlı olduğunu söyledi.

Az eğitim çok çalıştırma

Meslek liselerinin özel sektöre devri ile mesleki eğitimdeki öğrencinin daha çok 'iş hayatında' kalması, daha az eğitim alarak daha fazla ucuz emek kaynağı olarak çalıştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, çıraklık, zorunlu eğitim kapsamına alındığını, çıraklı eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin, haftada bir gün genel meslek dersleri alıp, diğer 5 gün ilgili sektörde çalıştırılmasının önü açıldığı hatırlatıldı.

Hükümetin ve sermaye çevrelerinin mesleki eğitime yaklaşımı, konuyu bir eğitim sorunu olmaktan çok ihtiyaç duyulan ucuz ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması şeklinde olduğu belirtilerek "Onların asıl istedikleri, 'rekabetçi', 'girişimci', hepsinden önemlisi 'itaatkâr' bir işgücü yaratmaktır. Nihai hedef ise 2018 yılı itibariyle çalışan nüfusun yüzde 67'sini oluşturan ücretli emekçilerin çocuklarının, ait oldukları sınıfa layık görülen eğitimi almaları için meslek liselerine yönlendirilmesi, tıpkı anne-babaları gibi onların da işçi sınıfının potansiyel üyeleri olarak yetiştirilmesidir" denildi.

MEB'in asli görevi eğitimdir

Eğitimin öğretim MEB'in asli görevlerinden biri olduğu belirten Eğitim Sen, "Meslek liseli öğrencileri daha öğrenciyken işçileştiren, bu okullardaki öğrencilerin, içerisinde yaşadıkları toplumu, siyasal yaşamı ve dünyadaki gelişmeleri analiz edebilme gücünü pekiştirmeyen, mesleki eğitimi ucuz ve nitelikli iş gücü oluşturmaya indirgeyen her türlü girişimin karşısında olduğumuz bilinmeli" ifadelerini kullandı.

Bu görevin işletmelere devredilmesi kabul edilemez olduğu söylenen açıklamada, Eğitim Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da daha iyi bir gelecek yaratabilmek için gençlerimize verdiğimiz eğitimin önemini vurgulayarak eğitimin bütün alanlarında olduğu gibi, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin yükseltilmesi için kamusal eğitimin tasfiyesinin derhal durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.