Xoserîya Kurdîstanî

MIRAZ BABIJ

 

Seke şima pêro zanê 25ê Êlule de Kurdîstanê Başûrî de seba xoserîya Kurdîstanî yew referandum do bibo. Mi zî waşt ke ez no hewte xoserî ser o binusa.

Cenet mekan Ehmedê Xanî muhîmîya dewletêka xosere na şîîra xo de çi weş îfade kerdo.

Ez şaş menda hîkmetê homayî de

Kurdî na dewleta cîhanî de

Seba çi wina mendê mehrûm

Seba çi pêro bîyê mehkûm

 

Eke ma dir bibîyayên îtîfaqên

Eke ma yewbînan rê bikerdên îteat

Rom û ereb û eceman bi temamî

Ma rê do bikerdên xulamî

 

O wext ma temam kerdên dîn û dewlete

Ma o wext tehsîl kerdên îlm û hîkmet

Herçiqas tayê embazê “qehremanî” seba demokratîkbîyayişê tayê dewletan xo feda bikerê û xoserîya Kurdîstanî ser o çîyêk nêvajê zî (heta wazenê xoserî rê bibê engel) ewro ekserîyetê kurdan sey na şîîre fikirênê.

            Seye heme miletan, mîyanê kurdan de zî gelek fraksîyon û îdeolojî estê. Herçiqas nê fraksîyonî tewir tewir bê zî, goreyê ekserîyetî ma eşkenê di hetan de kategorîze bikerê.

            1-Îslam (Muslumanî)

            2- Sosyalîzm (û îdeolojîyê çepgirî)

            Goreyê Îslamî           

Ez wazena nê nuşteyî de goreyê nê di fraksîyonan meseleyê xoserî ser o tayê  qalî bikera. Eke ma goreyê Îslamî bifikirîyê dewletê ke ewro bi destanê muslumanan awan bîyê, ci ra yew daxîl îslamî nîyo. Çunke îslam de mefhûm o ke vejîyeno vernî qewm nîyo. Mavajîme ke dewletê ke muslumanan awan kerdê (xususen yê ke tede kurdî estê) dewletê îslamî bîyayên ganî hemwelatîyan rê senî muamele bikerdên. (No mabên de mefhûmê “Dewleta Îslamî” fina ewil serra 1924î de hetê Reşîd Rizayî ra vajêna. Hz. Pêxemberî (s.a.s) ra heta 1924 kesî behsê dewleta îslamî nêkerdo)

            Xelqkerdişê erd û asmênî, cîyabîyayişê reng û ziwananê şima heme ayetê Homayî yê. bêguman ney de seba zanayan îbretî estê. (Sureya Rûm, ayeta 22yî)

            Seke cor ra zî aseno goreyê îslamî heme reng û ziwanî ayetê Homayî yê û goreyê îtîqadê îslamî kes o ke yew ayeta Homayî înkar bikero seke dînî pêroyî înkar bikero. Yanê eke nê dewletî seba ziwanê yew milet engelî ronê no hal xeyrî îslamî yo.

            Heto bîn ra Îran, Tîrkîya, Irak ûsn. nameyî çend îslamî yê Kurdîstan zî hend namêyêko îslamî yo. Eke yew merdim nê nameyan hemine qebul bikero tena nameyê Kurdîstanî rê tehamul nêkero goreyê îtîqadê îslamî nameyê ê kesî munafiq o.

            Nîtekîm Hz. Pêxember (s.a.s) yew hedîsa xo de wina vano : “Şima ra yew kes o ke seba xo çîyêk wazeno, heta ke ey çî seba birayanê xo yê muslumanan zî nêwazo îmanê ey heqîqî nîyo.”

            Dewletanê ke tede kurdî ciwênê heqê kurdan temamî bişinasnayên û nameyê welatê înan zî nameyê yew qewmî nêbîyayên o wext ma do bivatên ke cîyabîyayişê kurdan caîz nîyo. Labelê eke ma goreyê nê ayet û hedîsan bifikirîyê û tabloyê ewroyî zî bigîrê verê xo, ma eşkenê vajê ke xoserîya Kurdîstanî hetê Îslamî ra caîz o.

            Goreyê sosyalîzm û îdeolojîyanê çepgiran

            Goreyê sosyalîzmî dewlete, tezadanê ke mabênê sinifan de vejîyayê awan bîya. Marks vano ke: “Eke mabênê sinifan de tezadî çin bîyayên îcabê dewlete zî nêmendên.” Yanê her kes bi reng û taybetîyanê xo bieşko xo îfade bikero îcabê dewlete zî nêmaneno. Goreyê teorîyê sosyalîzmî ganî mîyanê yew dewlete de pêkewtişê qewmî nêbê. Semedo ke pêkewtişê qewmî nêbê ganî dewlete hemwelatîyan pêrunan sey pê qebulkero û hetê heqan ra mabênê hemwelatîyan de problemî çin bê.

            Labelê ewro ma dewletanê ke tede kurdî ciwênê muşahede bikerê (ke tayê înan zî sosyalîstî yê) zulm û zor o ke kurdî ancenê resayo asmên. Yanê ma hetê sosyalîzmî ra zî biewnîyê ma vînenê ke nê dewletî goreyê sosyalîzmî zî hereket nêkenê. Tîya de çî yo ke vejîyeno verê ma, self determinasyon” o. Yanê heqê her qewmî est o ke qederê xo bixo tayîn bikero.

            Seba çi Kurdîstano Xoser?

            Tîya de merdim eşkeno bi hezaran sebebî rêzkero. Labelê nê sebeban rê ne kaxiz ne zî murekeb bes keno. Ez wazena nê beşî de embazê min o ezîz birêz Mutlu CANî ra îktîbas bikera.

  • Seba ke reyna qetlîamê ke sey qetlîamanê Sînemaya Amûdê û Qamişloyî nêbê referandumê xoserîye rê YA!
  • Seba ke kurdê rojhelatî nêrê qetilkerdiş, Qazî Muhemed, Qasimlo û Şerefkendîyê neweyî bi qehpetî nêkişîyê referandumê xoserîye rê YA!
  • Seba ke Helebçeyê neweyî nêbê referandumê xoserîye rê YA!
  • Seba Roboskî, seba Ugur Kaymazî, seba Ceylan Onkol, seba “hîris û hîrê derban” seba nêmerdişê ziwanê ma û seba bi hezaran sebeban… Xoserî rê YA!

Seke ma cor ra zî îfade kerd, ganî na game ra tepîya xarîxî û daxîlî tu sebeb ma rayîra xoserî ra durî nêfîno. Ganî her kurd nê wezîfeyê tarîxî û milî, goreyê şertanê xo bîyaro ca. Ma se serre pawit wa sena serrê ma nêtirawîyê.

Qala peyêne wa yê Serek Barzanî bo: “Kesê ke ma rê vanê referandumê xoserî taloq bikerê, wa baş bizanê ke; ma hende şehîdî tena û tena seba xoserîya Kurdîstanî dayê.”