Evîn

Edebiyat evînê, evîn jî edebiyatê bi min şêrîn dike.

*

Evîn ne li temenê biçûk ne jî li porê spî dinêre, gava bi mirov digire, aqil dibe û laş dihêre.

*

Evîn wek dil e, gava dişikê zû bi zû nacebire.

*

Hezkirina zêde wek xwarina zêde ye; yek zik ya din jî dil dêşîne.

*

Bala xwe bidin evîndaran; an mirov dilê xwe dibijîne rewşa wan, an jî mirov bi fiqrê wan dikene.

*

Xapandina evînê wek xencereke ko ye, di dil de dizîvire, lê zik dêşîne.

*

Tu guh mede simbêlboqî an jî quretiya hin zilaman, bi Mishef ew ketiyê evînê ne.

*

Ji evîndaran bigerin, bihêlin bila ew wek zarokan şa bibin û  tevbigerin.

*

Gelek şer ji ber evînê, gelek aştî bi evînê li dar ketine.

*

Pêla evînê ji ber lehiya dil e.

*

Min gelek celebên êşê kişandine, lê tu êşê mîna êşa evînê bi min nedaye kişandin.

*

Evîn xweş e, lê bi êşan ve mişt e.

*

Evîn wek tîrekê ye; carina li dilê wî, carina jî li dilê wê dikeve.

*

Hemû serketinên min bi evînê, hemû têkçûnên min ji ber evînê ne.

*

Hêsirên evînê diniqutin dil jî.

*

Min zanîbûya evîn bi êş e ez evîndar nedibûm, lê ez evîndar nebûma ez ê bi êşa evînê nehesiyama.

*

Dilketin ketina dil ya ji sîngê ye.

*

Jin ewqasî di hemêza min de giriyane ku wan ez jî hînî girî kirim. Ez niha fêhm dikim ku giriyên wan ji ber evînê bûn.

*

Kê gotiye kulturên cihê hene? Hemû jinên cîhanê mîna hev in; an hez dikin, an jî hez nakin; hezkirin her tiştî, hez nekerin tiştekî nakin.

*

Hin ji bo azadiyê evîna xwe, hin jî ji bo evînê azadiya xwe feda dikin.

*

Mirov ji tiştên xweşik hez dike, lê ax, heke tiştên xweşik jî ji mirov hez bikira.

*

Dilê min dikeve her jina xweşik; ez bi xweşikbûna wê li xweşiyê digerim.

*

Evîn di destê jinê de mîna sîlehekê ye; ew geh bi xwe de geh jî bi dildarê xwe de diteqîne.

*

Evîn û dilxerabî destbira ne, lê yek ya din dikuje.

*

Evîna bê seks wek seksa bê evîn e.

*

Ez çi zanim, çi fêhm dikim ji evînê

Gedê do me, li min wa meke dînê!

Min mexapîn, li min meke dolaban

Dilê bi evîn navêje nava lingan.

*

Kurd dibêjin “Evîn ne bulxur e, kevçî lê xe û bibuhure.” Kurd rast dibêjin.

*

Evîn pêşî evîndar kor dike, dûre jî dajo ser mirinê.

*

Evîn egoîzmeke xurt e, yê ku di ber evînê de xwe dikuje jî dîsa ji ber wê egoîzmê ye.

*

Dermanê nermkirina dîktatoran evîn e; ji xwe ew ji ber bêevîniyê bûne dîktator.

(Ji aforîsmayên min ên li ser evînê)