Mi çiqas ke waştêne mintiqaya Kurdîstanî bivînî hende, belkî hende ra zî vêşer mi waştêne ke Laleş (cayê zîyara êzidîyan) bivînî. Xora kam ke şîyêne ê cayan, muheqeq şîyêne dîyarê Laleşî zî. Ez vana binê zîhnê her kesî de yew hîsê mensûbîyetê ê cayan estbî. Her kesî uca de, xo ra parçeyêk dîyêne. Belkî waştêne ke rastê rêça eslê xo bibo.

Roja maya verêne de, seba ke şîmê Laleş ma mînîbuse kîra kerde û cemê şanî kewtîme ra raye. Mabênê Dûhok û yê Laleşî zaf çin bî, coka ma rew şîyîme. Merdimode zimbêlin (zimbêlê xo eynî sey yê dêrsimijan bîy) verê ma de vejîya. Merdimek henî rîhuyaye, henî naskerde bî û zimbêlê xo henî zêde bîy ke mi va belkî ez Dêrsim der a.

Laleş de tena zîyare nê, banî zî bîy. Labelê nê banan de kesê ke şonê zîyare, tey mendêne. Banê xo teber ra zaf rind asayêne. Verê banan de darê qertî û girsî, binê daran de zî cinî û domanî esbîy. Tey bellî bîyêne ke nê Ewropa ra ameybî.

Ma binê daran ra vîyartîme ra şîyîme verê zîyare. Uca de çîyo verên o ke mi rê balkeş bî, fîgurê marêde sîyayî kemer ra taştîbî û kaleka berê zîyare de, zemeqnîyaybî dêsî ra. Maro sîya înan de bimbarek bî, wayîrê zîyare bî. Yan zî zîyare, heme xirabinîyan ra seveknayêne. Ez nêzana cayanê bînan de esto çin o, la hetê Dêrsimî de zî maro sîya bimbarek o. Zîyara marê sîyayî esta, şar pê sondî weno. (Eve/ebe moro sîya vo/bo!) Kiştena marê sîyayî xirab a. Marê her keyeyî esto, keyeyî sevekneno ûsn.

Ma solê xo vetî, henî warpay şîyîme zere. Înan ma îqaz kerdî ke paynê şêmûge nêbîyîme, ma şêmûge ser ra çîng da û şîyîme zereyê zîyare. (Ê çiralixê xo zî şêmûge ser o nanê ro.) Ancî ez cayanê bînan nêzanena la hetê Dêrsimî de paynayena şêmûge xirab o, vanê bereketê keyeyî nêmaneno.

Yemê zereyî de stunê girsî bi qumaşanê satenan û renginan xemelnaye bîy. Dêsî ra zî zemanê xalîyê ke ma fîştêne dêsanê xo ra û tey resmê teyrê tawisî bî, înan ra darde kerde bî. Seba ke tey çila bivêşnê, verê pencereyan de cayî viraştîbî û tey çilayî vêşayêne. Boya nê çilayan û ruhê mekanî ez berda welatê xo Dêrsim. Uca de zî her cayo bimbarek de û qet bimbarek nêbo zî çilayî vêşenê. Wazenê ke Haq/Heq her deqa haydarê înan bo, înan bivîno. Xirabinîya tarîyîye înan ra dûrî bero.

Ma zere de gêrîyayî, tayê fotografî antî û vejîyayme teber ke êdî tarî yo. Lez nîştîme  mînîbuse û agêrayîme otêle ke hazirîya nanê ma kenê. Ma rê tirşika Dîyarbekirî pewtîbî. Otêle de kesê ke çîyê werdî amade kenê dîyarbekirij bîy. Coka werd zaf weş bî û înan ma rê xizmetade zaf rinde kerde. Çiyo ke tewr weş bî zî nan bî, nanê tenûre bi mast ra favorîyê mi bî.

Para mi rê ez di rojî rew şîya ke tenê bifetelî, tenê derûdorê ê cayan bivînî. Fikrê embazan zî henî bî. Ma roja dîyine şîyîme Barzan. Raya Barzanî orteyê koyanê berzan ra vîyartêne ra. Ge-ge zî yew çem ma rê bîyêne heval. Verê cû va nameyê nê çemî Awaşîn a, dima va nê Zap o. Ez nêzana kamcîn rast o la awa xo zaf rindeke bîye, mendîbî re çemê Muzirî. Koyê xo zaf berz bîy, serê yew koyî de, cayo tewr berz de (Gare de) seraya Sedamî bîye, gorê vatişê înan sey na saraye 365 serayê Sedamî bîyê û o her roja serre de yewe de bîyo. Hetta Amedîye (yew şaristano ke serê yew koyî ra awan bîyo) de zî yew seraya ey bîya, Sedamî waşto ke mabênê her dîyînan de yew teleferîk bivirazîyo û înşaatî zî dest pêkerdo la emrê Sedamî nêresto ci, nêmcet mendo. Xora serayan ra zî eser nêmendîbî, tena yê Gare tenê mendîbî. Şarî hêrsê xo ver her ca kerdîbî xan û xirabe, ci ra zaf çî nêmendîbî. Ancîya zî merdim vîneno ke Sedam orteyê saltanatê senên de bîyo. Kaşka serayanê ey ra tayê eser bimendêne û her kesî bidîyênê ke na dinya kesî rê nêmanena, roje yena serayî, saltanatî pêro rijînê. Çi guna yo ke hirsê îqtîdarî çiman keno kor, muktedîrî henî zanenê ke heta peynîye no, nîya dewam keno. Alternatîf nêfikireyêne, nêvanê roje yena belkî dewran çerexîno, dora ê bînan zî yeno, coka zulumkar ê, coka nîya pervasiz ê.

Gare ra tepîya ma şîyî Sulav. Sulav cayo turîstik o. Tey awe esta, hope esta, domanê lajekî tey azne kenê. Ma uca de rastê yew kesî bîy, Swêd ra embazê embazanê ma bî. Ma de zaf eleqedar bî, ma pîya çay şimit, dima ey ma berdîme yew loqante, va tîya zaf pak o, werdê xo zî weş ê. Ma zî xora vêşan bîyîme, coka ma qebul kerd. Loqante cayode berz de bî. Boverê cayê loqanteyî de Amedîye asayêne. Cayê Amedîye sey şaristanî raşt zî enteresan bî. Gilê koyî de yew şaristan. Asayîşê xo Mêrdin ra bêter berz bî.

Sulav de, sey her cayê Kurdîstanî porsîyonî zaf zêde yê. Yew porsîyonê kebabî çar şîşî bîy. Tirkîya de yew porsîyon yew şîş o. Coka seba ma zêde ame. Herçiqas ancîya zêde bo zî ma hîrê şîşî waştî. Ma perojîya xo werde, pîzeyê xo kerd mird û wuştîme ra.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.