قیمت دلار و نرخ ارز

امروز پنجشنبە هجدهم بهمن ماه، قیمت ارز و دلار در اقلیم کوردستان به شرح زیر است؛

 

100 دلار: 119.150 دینار

 

100 یورو: 137.000 دینار

 

100 پوند: 156.000 دینار


100 هزار تومان: 11.000100لیرە ترکیە: 23.000 

18/11/1397 - 10:32 Published in اقتصادی

امروز پنجشنبە هجدهم بهمن ماه، قیمت ارز و دلار در اقلیم کوردستان به شرح زیر است؛

 

100 دلار: 119.150 دینار

 

100 یورو: 137.000 دینار

 

100 پوند: 156.000 دینار


100 هزار تومان: 11.000100لیرە ترکیە: 23.000