ششمین جشنوارەی بین المللی تئاتر هولیر برگزار میشود

30/08/1398 - 13:11 Published in فرهنگ و هنر


ششمین جشنوارەی بین المللی تئاتر هولیر در ماه آیندە برگزار خواهد شد.

بنابر گزارشات، این جشنوارە ٦ روز طول خواهد کشید و از دهم تا شانزدهم ماه دسامبر ادامە خواهد داشت، چندین گروه تئاتر از شهرهای هولیر، سلیمانیە، دهوک و کرکوک در این جشنوارە حضور دارند.

در زمان برگزاری این جشنوارە، پنلهای آموزشی و تئاترهای دیگری اجرا خواهد شد.