نمونەهایی از پیکرهای ساخت هنرمند شورش آهی

15/11/1397 - 13:55 Published in فرهنگ و هنر

 شورش آهی، هنرمند پیکرساز ساکن هولیر پایتخت اقلیم کوردستان پیکرەهای زیبایی از چوب بە شکل حیوانات درست میسازد.

در پیکرەهای شورش آهی، نشانەهایی از سمبل مبارزاتی کوردها وجود دارد، او تاکنون پیکرەی رهبران کورد و پیشمرگەهای شرق و اقلیم کوردستان را ساختە است.

 

شورش آهی متولد شهر مهاباد است، در بوکان زندگی کردە و از کودکی بە هنر پیکرسازی علاقەمند بودە است، او در دانشگاه هنرهای زیبای تهران تحشیلات خود را بە پایان رساندە است.