ویدیوی شکنجە یک نوجوان معترض توسط نیروهای امنیتی عراق پخش شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ویدیوی شکنجە یک نوجوان معترض توسط نیروهای امنیتی عراق پخش شد

پخش ویدیوی شکنجە یک نوجوان معترض توسط نیروهای امنیتی عراق واکنش‌های زیادی بە دنبال داشت.

در ویدیویی مشاهدە می‌شود کە نیروهای امنیتی عراق یک نوجوان را بە بهانە شرکت در تظاهرات دستگیر کردە و ضمن شکنجە کردن و درآوردن لباس‌هایش، پرسش‌های نامربوطی در مورد خانوادەاش از او می‌پرسند.

در این ویدیو نیروهای امنیتی عراق با کارد موهای سر این نوجوان را می‌تراشند.

در چند روز گذشتە تظاهرات شهروندان ناراضی عراق علیە حکومت این کشور بە دلیل عدم خدمات‌رسانی عمومی مانند تأمین آب آشامیدنی و برق در چندین شهر وسط و جنوب این کشور دوبارە آغاز شدە است.