پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بە مناسبت ٣٧مین سالروز ژینوساید بارزانی‌ها
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بە مناسبت ٣٧مین سالروز ژینوساید بارزانی‌ها

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بە مناسبت ٣٧مین سالروز کشتار جمعی و نسل‌کشی بارزانی‌ها توسط رژیم مخلوع بعث پیامی منتشر کرد.

در پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان کە نسخەای از آن در اختیار ''باس‌نیوز'' قرار گرفتە، آمدە است: ''امروز ٣٧مین سالروز یکی از بزرگترین جنایاتی‌ست کە در حق مردم کوردستان انجام گرفتە کە در آن بارزانی‌ها ژینوساید شدند و هشت هزار انسان بی‌گناه تنها بە جرم این کە کورد بودند توسط رژیم مخلوع بعث زندەبەگور شدند.''

مسرور بارزانی در پیام خود می‌افزاید: ''ژینوساید بارزانی‌ها آغازی بود برای ژینوساید وسیع‌تر ملت کوردستان کە در چندین مرحلە متفاوت، رژیم بعث تحت عنوان ''انفال'' هزاران شهروند بی‌گناه کوردستانی اعم از زن، مرد، کوچک و بزرگ را بە بیانان‌های عراق گسیل داشت و در آنجا نیز با وحشیانەترین شیوە آنان را زندەبەگور کرد.''

در ادامە پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان آمدە است: ''ژینوساید بارزانی‌ها یک حملە نژادپرستانە برای از بین‌بردن هویت و نسل‌کشی ملتی بود کە حق و حقوقش پایمال شدە، و اگر مقاومت و ادامە دادن بە مبارزات در راه دفاع از خاک و وطن نبود، هویت و وجود ملت کورد با تهدیدات و خطرات بزرگی روبەرو می‌شد.''

مسرور بارزانی در پایان پیام خود گفتە است: ''در این مناسبت غمناک، پایبندی حکومت اقلیم کوردستان را بە ارائە خدمات بە خانوادە شهدا و انفال‌شدەها اعلام می‌داریم و همزمان بە گفتوگوهای‌مان با حکومت عراق نیز ادامە می‌دهیم و از آنان می‌خواهیم کە خسارات بازماندگان انفال‌شدگان را از نظر مادی و معنوی جبران کنند.''