در خرماتو اسکلت یک شهروند کورد پیدا شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در خرماتو اسکلت یک شهروند کورد پیدا شد

در حومە شهرستان خرماتو اسکلت یک شهروند پیدا شد کە لباس کوردی بە تن داشتە است.

طالب محمد، بخشدار بخش ''سلیمان بیگ'' از توابع شهرستان خرماتو، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''روز پنج‌شنبە، ١٩ تیر، از سوی چند کارگر مطلع شدیم کە جنازەای در حومە بخش ''سلیمان بیگ'' از توابع شهرستان خرماتو وجود دارد، ادارات مربوطە در بخش ''سلیمان بیگ'' فورا خود را بە محل جنازە رساندند و معلوم شد کە این جنازە قابل شناسایی نیست و فقط اسکلتش باقی ماندە و، لباس کوردی آبی رنگ بر تن داشتە است.''

او افزود: ''تا کنون هویت این اسکلت شناسایی نشدە و معلوم نیست چگونە کشتە شدە است، تحقیقات در مورد آن آغاز شدە و اسکلت هم در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفتە است.''