یونیسف: دو میلیون و ٨٠٠ هزار کودک سوری از تحصیل بازماندەاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یونیسف: دو میلیون و ٨٠٠ هزار کودک سوری از تحصیل بازماندەاند

بنابر آمار منتشر شدە توسط سازمان یونیسف، ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار کودک سوری از تحصیل بازماندەاند.

سازمان یونیسف در تازەترین آمار خود اعلام کردە وضعیت بد داخلی و جنگ چند سالە در این کشور، باعث شدە مدارس و مراکز تحصیلی تعطیل شوند.

سازمان یونیسف در بیانیەای گفتە است، کودکان سوریەای در وضعیت بسیار اسفناکی هستند و برای عبور از این وضعیت بە ٥٧٥ میلیون دلار بودجە نیاز دارند.

در بخشی از این بیانیە آمدە است، دو میلیون و ٨٠٠ هزار کودک در سوریە امکان دسترسی بە مدرسە و تحصیل را ندارند و حدود ٥ میلیون کودک سوریەای کە در کشورهای همسایە پناهندە شدەاند در وضعیتی نامساعد در حال تحصیل هستند.

یونیسف میگوید، پس از سال ٢٠١١ و آغاز جنگ داخلی در سوریە تاکنون ٦ میلیون کودک بە دنیا آمدەاند کە بە غیر از آوارگی و جنگ چیزی را تجربە نکردەاند.