میادە نجار: وزیر بازرگانی عراق قول داد مشکل پول گندم کشاورزان اقلیم کوردستان را حل کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

میادە نجار: وزیر بازرگانی عراق قول داد مشکل پول گندم کشاورزان اقلیم کوردستان را حل کند

یک پارلمانتار کورد در پارلمان عراق کە عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایەگذاری است اعلام کرد کە برای حل مشکلات کشاورزان اقلیم کوردستان و قرض انباشتە شدەی سە سال پول گندم آنان نزد حکومت عراق با وزیر بازرگانی این کشور دیدار کردیم و بەصورت کتبی از او خواستیم کە این مشکل را حل کند، او نیز در این زمینە قول داد کە مشکلات کشاورزان کوردستان را برطرف کند.

دکتر میادە نجار، پارلمانتار کورد از فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در پارلمان عراق، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''بەعنوان کمیسیون اقتصادی برای حل مشکلات کشاورزان اقلیم کوردستان بە دیدار علا جبوری، وزیر بازرگانی عراق رفتیم و دربارە شایستەهای مالی کشاورزان اقلیم کوردستان کە در چند سال گذشتە انباشتە شدە است با او بحث و گفتگو کردیم.''

او افزود: ''کتبا از وزیر بازرگانی عراق درخواست کردیم کە شایستەهای مالی کشاورزان اقلیم کوردستان را پرداخت کنند، او نیز بر این نکتە تأکید گذاشت کە هیچ مانعی از لحاظ قانونی و قانون اساسی برای پرداخت پول گندم کشاورزان اقلیم کوردستان در سال‌های (٢٠١٦٫٢٠١٥٫٢٠١٤) وجود ندارد و قول داد این مشکل را حل کند.''

دکتر میادە نجار تصریح کرد: ''پیشتر طبق یک فرمان سیاسی پرداخت پول گندم کشاورزان اقلیم کوردستان تعلیق شدە است و با وجودی کە نخست‌وزیر پیشین دستور پرداخت آن را امضا کرد، ولی فرمان او تاکنون اجرایی نشدە است و ما بە وزیر بازرگانی عراق گفتیم، در صورتی کە این مشکل را حل نکنند، ما بەعنوان نمایندگان کورد راه‌های دیگری در پیش خواهیم گرفت تا حقوق کشاورزان کوردستان را بە آنان بازگردانیم.''