سد ''سروچاوە'' لایەروبی می‌شود + عکس
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

سد ''سروچاوە'' لایەروبی می‌شود + عکس

سد ''سروچاوە'' در شهرستان رانیە کە با انواع مواد زاید و زبالە گردشگران، همچنین با انواع خزە و گیاه آلودە شدە بود، از سوی کارگران شرکت جمع‌آوری زبالەها در حوالی این شهرستان لایەروبی می‌شود.

در این بارە، آرام پیروت، مدیر گردشگری منطقە ویژە ''راپرین'' بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''سد سروچاوە یک مکان گردشگری است کە روزانە صدها گردشگر بە آنجا می‌روند، ولی از مدتی پیش می‌دیدیم کە آب آن با زبالەهای گردشگران و خزە و گل‌سنگ‌های زیادی آلودە شدە است.''

او افزود: ''پس از این کە ما این موضوع را بە مقامات مربوطە اعلام کردیم، اکنون توسط شرکت مخصوص جمع‌آوری زبالە در حومە فرمانداری ویژە ''راپرین'' پاکسازی و لایەروبی این سد آغاز شدە است.''