وزارت دارایی عراق جزئیات کاهش حقوق کارمندان این کشور را اعلام کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

وزارت دارایی عراق جزئیات کاهش حقوق کارمندان این کشور را اعلام کرد

وزیر دارایی عراق جزئیات کاهش و قطع حقوق کارمندان این کشور را اعلام کرد.

بنا بە رسانەهای داخلی عراق، امروز شنبە، سوم خرداد، علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق اعلام کرد، کاهش حقوق کارمندان شامل کارکنانی کە حقوق ماهیانە آنان زیر ٥٠٠ هزار دینار باشد، نخواهد شد.

علی عبدالامیر علاوی تصریح کردە است تمامی کارمندانی کە ماهیانە بالای ٥٠٠ هزار دینار حقوق دریافت می‌کنند، شامل طرح کاهش حقوق کارمندان خواهند شد.

وزیر دارایی عراق دربارە کاهش حقوق کارمندان رتبە پنجم این کشور اعلام کردە است، حقوق این عدە از کارکنان یا کاهش پیدا می‌کند یا فعلا بخشی از حقوق آنان پس‌انداز می‌شود تا در آیندە آن را دریافت کنند.

در پی بحران‌های سیاسی و اقتصادی عراق کە از مهر ماه ١٣٩٨ شمسی زنجیرەای از اعتراضات و تظاهرات مردمی این کشور را بە دنبال داشت و باعث استعفای حکومت عادل عبدالمهدی شد، همچنین پس از شیوع پاندمی کرونا در جهان و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بە دلیل محدودیت‌های کە همەگیری کرونا ایجاد کرد، عراق با رکود اقتصادی شدیدی روبەرو شد، لذا حکومت جدید عراق بە ریاست مصطفی الكاظمی در نظر دارد بخشی از حقوق کارمندان این کشور را بە منظور حل قسمتی از بحران اقتصادی این کشور کاهش دهد.