بحران اقتصادی جهانی در گفتگوی تلفنی مصطفی کاظمی و مایک پومپئو
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بحران اقتصادی جهانی در گفتگوی تلفنی مصطفی کاظمی و مایک پومپئو

نخست‌وزیر عراق و وزیر امور خارجە ایالات متحدە آمریکا در یک تماس تلفنی دربارە بحران اقتصادی جهانی گفتگو کردند.

بر اساس بیانیەای کە از سوی دفتر مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، در رسانەهای این کشور منتشر شدە است، شب جمعە، دوم خرداد، مصطفی کاظمی از طریق تلفن با مایک پمپئو گفتگو کردە است.

بنا بە این بیانیە، مصطفی کاظمی و مایک پومپئو دربارە هماهنگی‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو طرف بحث و تبادل نظر کردەاند.

در این گفتگوی تلفنی، نخست‌وزیر عراق و وزیر امور خارجە ایالات متحدە آمریکا دربارە مسائل زیر با هم گفتگو کردەاند:

-‌ بحران اقتصادی جهانی و تأثیر آن بر نفت و اقتصاد عراق.

-‌ راهکارهای عبور عراق از این بحران جهانی.

-‌ آمادە کردن زمینە برای گفتگوهای راهبردی میان عراق و آمریکا.