آخرین آمار ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

آخرین آمار ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان

شمار کسانی کە در سراسر جهان بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند بە پنج میلیون و ٣٠٦ هزار و ١٥٨ نفر رسیدە است.

بر اساس آمارهای رسمی کە امروز شنبە، سوم خرداد ٩٩، اعلام شدە است، کشورهای زیر بیشترین آمار ابتلا بە ویروس کرونا را دارند:

-‌  آمریکا، یک میلیون و 645 هزار و 94 مورد ابتلا، 97 هزار و 647 مورد مرگ.

-‌  برزیل، 332 هزار و 382 مورد ابتلا، 21 هزار و 116 مورد مرگ.

-‌  روسیە، 326 هزار و 448 مورد ابتلا،  سە هزار و 249 مورد مرگ.

-‌  اسپانیا 281 هزار و 904 مورد ابتلا، 28 هزار و 628 مورد مرگ.

-‌  بریتانیا، 254 هزار و 195 مورد ابتلا، 36 هزار و 393 مورد مرگ.

-‌  ایتالیا، 228 هزار و 658 مورد ابتلا، 32 هزار و 616 مورد مرگ.

-‌  فرانسە، 182 هزار و 219 مورد ابتلا، 28 هزار و 289 مورد مرگ.

-‌  آلمان، 179 هزار و 713 مورد ابتلا، هشت هزار و 352 مورد مرگ.

-‌  ترکیە، 154 هزار و 500 مورد ابتلا، چهار هزار و 276 مورد مرگ.

-‌  ایران، 126 هزار و 971 مورد ابتلا، هفت هزار و 634 مورد مرگ.

-‌  چین 82 هزار و 967 مورد ابتلا، چهار هزار و 634 مورد مرگ.

تاکنون در سراسر جهان دو میلیون و ١٦٠ هزار و ٣٩ نفر از ابتلا بە ویروس کرونا بهبود یافتەاند.

در اواخر سال گذشتە میلادی ویروس کرونای جدید COVID-19 کە از انسانی بە انسان دیگر سرایت می‌کند در شهر ووهان چین شناسایی شد و سپس در سراسر جهان شیوع پیدا کرد.