آتش‌نشانی عراق: در مناطق کوردستانی بیشترین مساحت از کشتزارهای غلات دچار آتش‌سوزی شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

آتش‌نشانی عراق: در مناطق کوردستانی بیشترین مساحت از کشتزارهای غلات دچار آتش‌سوزی شدە است

بر اساس آمار مدیریت کل آتش‌نشانی عراق، آتش‌سوزی‌هایی کە در فصل برداشت محصولات روی دادە است بیشترین خسارت را بە کشاورزان استان‌های کرکوک و دیالە در مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان وارد کردە است.

بنا بە آماری کە مدیریت آتش‌نشانی عراق منتشر کردە است، از تاریخ دوم فروردین ٩٩ تا ٢٨ اردیبهشت ٩٩ در سراسر عراق و مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان ١١٤ مورد حادثە آتش‌سوزی در کشتزارهای غلات ثبت شدە است. همزمان بە این نکتە نیز اشارە شدە است کە در طول دو ماه گذشتە در استان کرکوک ٦٦٦ دونم و در استان دیالە ٥٥١ دونم کشتزار غلات در آتش سوختە است.

در این زمینە، جواد محمد، مسئول هیئت منطقە پارت دمکرات کوردستان در دبس از توابع استان کرکوک، بە (باس‌نیوز) اعلام کرد: ''ضعف نیروهای امنیتی عراق موجب شدە کە داعش بە خواست خود در منطقە جولان کند و کشتزار کشاورزان را بە آتش بکشد.''

او تصریح کرد: ''برای دومین سال متوانی محصولات و ثمرە رنج کشاورزان مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان بەهدر می‌رود، و تا زمانی کە نیروهای پیشمرگە بە این مناطق بازنگردند، کشاورزان کورد همچنان دچار خسارت می‌شوند.''